A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Агрономічненський ліцей
Агрономічної сільської ради
Вінницького району Вінницької області

Методична робота

Методична робота як система цілеспрямованої, теоретичної, практичної, колективної та індивідуальної діяльності педагогів спрямована на підвищення педагогічної мобільності та професійної майстерності вчителів в усіх аспектах дає можливість виділити традиційно притаманні їй основні функції:

- діагностичну, яка дає можливість виявити розрив між рівнем компетентності та вимогами до професійної діяльності вчителя на рівні встановлених державних стандартів;

- відновлюючу, яка передбачає поповнення та поглиблення знань відповідно до змін у змісті освіти;

- коригуючу, яка передбачає внесення змін до науково-методичної інформації з урахуванням нових психолого-педагогічних теорій до потреб кожного вчителя;

- компенсаційну, яка сприяє оновленню знань і вмінь педагогів відповідно до потреб життя, формуванню професійної мобільності педагогів;

- прогностичну (випереджуючу), яка вимагає визначення знань та вмінь, необхідних педагогам у майбутньому;

- моделюючу, яка забезпечує розроблення перспективи та орієнтирів педагогічної діяльності.

Основні завдання методичної роботи:

· діагностика та створення банку даних професійної підготовки педагогів;

· оволодіння інноваційними формами та методами навчання;

· пізнання вікових та психологічних особливостей учнів;

· оволодіння системою моніторингу результативності своєї педагогічної діяльності кожним вчителем та планування подальшої роботи, направленої на підвищення професійної майстерності;

· вивчення та застосування нових навчальних планів, програм, підручників, посібників тощо;

· забезпечення високого наукового та методичного рівня навчання;

· удосконалення форм роботи по запровадженню нетрадиційних форм і методів організації навчання, інноваційних технологій та передового педагогічного досвіду;

· заохочування та залучення вчителів до науково-дослідницької та експериментальної роботи;

· активізація співробітництва вчителя й учня на уроках, направлених на розвиток самостійної праці школяра;

· активізація роботи науково-методичних кафедр та творчих груп вчителів з актуальних питань навчально-виховного процесу;

· забезпечення методичною радою надання допомоги вчителям з питань реформування школи, зв’язаних з впровадженням 12-бальної системи оцінювання навчальних досягнень учнів, тематичним оцінюванням та впровадження тестування як засобу підвищення ефективності навчання та контролю;

· підвищення практичної спрямованості у роботі методичної ради;

· активізація роботи учителів з метою розвитку природних здібностей школярів, творчої співпраці вчителя й учня та залучення до роботи в Малій академії наук;

· організація, інформаційно - методичне і нормативно-правове супроводження роботи з метою реалізації нормативно-законодавчих документів та регіональних програм з питань соціального захисту дітей.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора